Waarom GAAN IN DE BOUW?

logo gaan in de bouwOpleiden is noodzaak. De kwaliteit van vakmanschap bepaalt de kansen van bedrijven in de Gespecialiseerde Aannemerij. Die bedrijven hebben behoefte aan goed gekwalificeerd personeel en aan nieuwe medewerkers die gemotiveerd het vak willen leren.

Daarbij speelt dat bedrijven vanaf 2018 moeten aantonen wat de kwaliteit van hun werk is. De laatste jaren is de onderwijsstructuur in de bouw uitgehold. Met GAanindebouw.nl geeft de Gespecialiseerde Aannemerij een eigen invulling aan opleiden. Daarbij staat voorop: wat vinden bedrijven het belangrijkste dat iemand moet kennen en kunnen om het vak uit te oefenen?


De 6 hoofdlijnen

Met GAanindebouw.nl neemt de Gespecialiseerde Aannemerij het opleiden van vakmensen in eigen hand:

 • ​De praktijk krijgt prioriteit
 • Bedrijven gaan een groot deel van de opleiding zelf doen
 • Certificaten en diploma's sluiten aan op wat bedrijven nodig hebben en voldoen aan de eisen van de Onderwijsinspectie
 • De kosten van opleiding zijn zo laag mogelijk
 • Vakbekwaamheid in drie gradaties: vakman – gezel - meester
 • De waardering voor vakmanschap staat voorop

Nieuwe manier van opleiden

Zo ziet de nieuwe manier van opleiden in de Gespecialiseerde Aannemerij er in het kort uit:

 • ​Branches en bedrijven bepalen wat een vakman, gezel of meester moet kennen en kunnen
 • In driedaagse modules doen medewerkers die kennis en kunde op
 • Die modules worden gegeven in werkplaatsen van bedrijven en door instructeurs van bedrijven
 • De modules zijn geschikt voor zowel jongeren (leerlingen) als voor volwassenen die bijscholing nodig hebben of een nieuwe taak of techniek moeten leren
 • De certificering en diplomering wordt verzorgd en geborgd door een stichting van de sector: de Stichting Certificering Vakopleiding GA (SCVGA)
 • GAanindebouw.nl heeft geen winstoogmerk, dus de kosten zijn zo laag mogelijk

Voor wie
GAanindebouw.nl biedt opleidingen voor jongeren, volwassenen, zij-instromers, huidige werknemers. Op dit moment gaat het om de volgende beroepen:

 • ​Metselen
 • Voegen
 • Tegelzetten
 • Betonboren
 • Dakdekken
 • Kalkzandsteen verwerken

Bedrijven bepalen
GAanindebouw.nl kan niet zonder de betrokkenheid van bedrijven. ​Bedrijven bepalen samen met hun branche de inhoud van het opleidingsaanbod. Bedrijven stellen werkplaatsen en instructeurs beschikbaar

Meer informatie: www.gaanindebouw.nl

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren