Jeugdige metselaars en voegers binden de strijd aan

Leerling-metselaars en -voegers starten op woensdag 8 april met de landelijke finale van het NK Metselen en Voegen 2015. Het kampioenschap is sinds 1953 een ononderbroken evenement van de Nederlandse baksteenindustrie en wil daarmee de instroom naar de bouwopleidingen bevorderen en het bouwvakmanschap stimuleren. Het Nederlands Kampioenschap is van 8 tot en met 15 april a.s. op de nieuwe locatie van BouwSchool Breda in Breda. De landelijke deelnemers werden geselecteerd tijdens regionale voorronden eerder dit jaar.

Finale
Het NK Metselen wordt voor de 63e keer in successie georganiseerd. De twaalf deelnemers kwalificeerden zich eerder dit jaar tijdens zeven regionale voorronden bij opleidingsbedrijven in de bouw. Het zijn allen leerling-metselaars op VMBO-nivo. In Breda strijden de deelnemers om de hoogste eer in het vak: de Zilveren Troffel. Het NK Voegen wordt voor de 13e keer gehouden. Deelnemers strijden om de Voegspijker-trofee. De zes deelnemers zijn in opleiding bij diverse voegbedrijven in het land.

Prijsuitreiking
Tijdens een feestelijke prijsuitreiking ontvangen de twee winnaars op woensdagmiddag 15 april a.s. uit handen van Miriam Haagh, Wethouder Onderwijs in Breda, hun trofee. Tijdens de prijsuitreiking wordt speciale aandacht geschonken aan gezondheid waartoe Juvat Westendorp aanwezig is: “AllesIsGezondheid”-ambassadeur en tevens GTST-acteur en So You Can Dance-Danser.
Na afloop van het evenement blijven de wedstrijd-werkstukken behouden. In 2015 zijn dit 12 gemetselde zitelementen die een karakteristieke invulling geven aan het binnenplein van de nieuw ontworpen vestiging van BouwSchool Breda. Beide zijn naar ontwerp van Pierre Maas van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen uit Breda.

Gezamenlijk festijn
Het Nederlands Metselkampioenschap (“anno 1953”) is al decennialang een initiatief van de georganiseerde Nederlandse baksteenindustrie. Deze besloot in 1953 meer aandacht te besteden aan het uniformeren van de metseltechniek, het promoten van het metselvak en het bevorderen van de instroom van leerlingen. Beide laatste doelen zijn met het oog op de toekomst belangrijker dan ooit.
Het NK Metselen & Voegen wordt georganiseerd door de Nederlandse baksteenindustrie, verenigd in de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB). KNB werkt daarbij nauw samen met de regionale VMBO-opleidingen Bouwen, Wonen en Interieur, de Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM), de Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV), SKG-IKOB Certificatie, Bouwend Nederland, Fundeon en de regionale opleidingsbedrijven in de bouw.

KNB
De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) is de landelijke koepel van de Nederlandse bouwkeramische industrie, waartoe de baksteenindustrie behoort. Lid zijn zowel nationale als internationale ondernemingen die in Nederland producent zijn van bouwproducten van gebakken klei: metsel-, straat- en binnenmuurbaksteen, keramische dakpannen, tegels, rioleringen en raamdorpels. KNB behartigt de belangen van de industrie op het gebied van energie, milieu, grondstoffen, arbo, vakopleiding en normeringen. Verder draagt het zorg voor kennisoverdracht naar de beroepspraktijk en het onderwijs. De bouwkeramische industrie biedt direct werk aan circa 2.500 mensen en realiseerde in 2014 een omzet van circa 0.5 miljard euro. KNB is gevestigd in Velp.

Bezoek finale
Bezoekers zijn van harte welkom om van 8 t/m 15 april a.s. naar de kampioenschappen te komen kijken, sfeer te proeven en deelnemers aan te moedigen. Dagelijks tussen 9.00 en 16.30 uur. Tegelijkertijd is dan het nieuwe en op de toekomst van het bouwvakmanschap ingerichte opleidingscentrum van BouwSchool Breda te bewonderen.

Adres: BouwSchool Breda, Biesdonkweg 31, 4826 KS Breda.