AVM Bedrijfsplannen met marketingstrategie

Plan van Aanpak Bedrijfsmodel Canvas

In opdracht van de AVM heeft Building Changes een 4-tal bedrijfsplannen tot stand gebracht.
De bedrijfsplannen helpen lidbedrijven bij het toekomstbestendig maken van hun onderneming in een veranderende bouwmarkt.

Voor de totstandkoming van de bedrijfsplannen is gebruik gemaakt van de opzet (pijlers) volgens het Canvasmodel met input van het AVM beleidsplan en de G4 (in werkgroepen opgedeeld).
De vier pijlers (werkgroepen) G4 zijn:

 • Gevelrestauratie
 • Gevelbekleding
 • Gevelelementen prefab
 • Gebouwenschil

Elke pijler is opgebouwd uit de in het beleidsplan van de AVM benoemde hoofditems:
Verantwoordelijkheid; Vakmanschap; Kwaliteit en Samenwerken. Het Canvas Business Model geeft de mogelijkheid om in een open sessie de bouwstenen inhoudelijk te labelen en te verbinden aan de hoofditems. Deze uitwerking gebeurt per pijler (werkgroep).

In vervolgstappen kunnen de lidbedrijven de onderlinge factoren bundelen en omzetten in een actieplan om te komen tot:

 • Nieuwe samenwerkingsvormen op basis van horizontale samenwerking met uitgangspunten als gelijkwaardigheid, transparantie en gezamenlijke verantwoordelijkheid;
 • Een gezamenlijke inhoudelijk afgestemd opleidingstraject;
 • Het opzetten van een marketingstrategie om te komen tot aanbod van nieuwe integrale producten en concepten.

De Bouwstenen uit het Canvas model die ingevuld zijn of nog ingevuld dienen te worden, zijn:

 1. Klantsegmenten (KS). Beschrijving van de (type) klanten.
 2. Waarde proposities (WP). Het streven van het oplossen van problemen van klanten en het voorzien in klantbehoeften.
 3. Kanalen (KN). Welke communicatiekanalen worden gebruikt.
 4. Klantrelaties (KR). Het opbouwen en onderhouden van de klanten.
 5. Inkomstenstromen (IS). Welke resultaten zijn er te verwachten vanuit de waarde proposities die met succes aan klanten worden aangeboden.
 6. Key resources (KRes). Dit zijn de producten en diensten die nodig zijn om de eerder beschreven elementen te bieden en te leveren ……..
 7. Kernactiviteiten ((KA). ….. door een aantal kernactiviteiten uit te voeren
 8. Key partners (KP). Welke activiteiten vallen buiten de organisatie en dienen door externe te  worden vervuld.
 9. Kostenstructuur (KStr). De business model elementen resulteren in de kostenstructuur.


Alleen voor leden
De lidbedrijven van de AVM kunnen de bedrijfsplannen met marketingstrategie in het ledendeel downloaden.