A-blad Metselen en Lijmen: maximaal gewicht van 25 kilo op handvatten kruiwagens

In de Arbowet is vastgelegd dat een werknemer niet meer mag tillen dan 25 kilo. Op basis van deze wetgeving is het toegestaan om metselmortel en stenen te verkruien, met een maximaal gewicht van 25 kilo op de handvatten. De Inspectie SZW heeft al diverse metselbedrijven een boete opgelegd van € 3.600,- omdat de kruiwagen te zwaar was belast.

Diverse leveranciers hebben nieuwe ergonomische kruiwagens ontwikkeld en op de markt gebracht. Ook AVM-leden hebben zich ingezet en standaard kruiwagens zodanig aangepast dat er meer dan 60 kilo kan worden beladen zonder dat het gewicht op de handvatten boven de 25 kilo komt. Probleem daarbij is dat de Inspectie SZW hiervan overtuigd moest worden.

De AVM heeft daarom aan Arbouw gevraagd of zij onderzoek kunnen doen naar de nieuwe ontwikkelingen bij kruiwagens. Vraag is naar de plus- en minpunten van de verschillende typen. Zoal bijvoorbeeld het verschil in belading, het lopen op een steiger, duw- en trekkrachten bij de verschillende kruiwagens.

Arbouw heeft recentelijk het onderzoek afgerond.
De conclusie van het onderzoek is als volgt:

  • er is geen ‘beste’ kruiwagen, is gerechtvaardigd doordat uit het onderzoek duidelijk naar voren komt dat elke kruiwagen plus- en minpunten heeft.

Op basis van de objectieve meetresultaten van dit praktijkonderzoek zou de voorkeur bij de bakkruiwagens uitgaan naar de traditionele kruiwagen B1 of naar de driewieler B3 omdat hiermee tillen wordt voorkomen. Voor de steenkruiwagens  gaat de voorkeur uit naar de tweewielige S2.

Uitgaande van de observaties van en interviews met de proefpersonen geven de proefpersonen (alle metselaars) voor de bakkruiwagen aan dat hun voorkeur uit gaat naar klein en hanteerbaar. Een 50L kruiwagen met de bak boven de wielbasis en hoger geplaatste handvatten (nader te bepalen) is het meest wenselijk (voor metselaars). Ook de eenwielige –steenkruiwagen krijgt dan de voorkeur vanwege de hanteerbaarheid en het gemak bij manoeuvreren.

Voor werkzaamheden waarbij lange rechte stukken worden afgelegd, zouden de meerwielige kruiwagens zeer geschikt kunnen zijn. Voorwaarde, met name bij gebruik van de driewieler, is dat deze niet dagelijks in een kleine bus heen en weer verplaatst hoeft te worden. Aanbevelingen voor doorontwikkeling zouden vooral gericht moeten zijn op hanteerbaarheid.
Daarnaast blijken ook de beladingsmethode, goede begaanbaarheid en een opgeruimde steiger van grote invloed op de fysieke belasting bij het werken met kruiwagens.

Op basis van de conclusie van het onderzoek  is er discussie met de Inspectie SZW geweest over de handhaving van maximaal 60 kilo belading in de bak. Inmiddels heeft de Inspectie haar inspectiepunt gewijzigd in 25 kilo aan de handvatten. Dat maakt dat meerdere kruiwagens met een ander optimum uit de bus kunnen rollen. Wel is als voorwaarde gesteld dat de gebruiker moet kunnen aantonen dat hij de 25 kilo bij de handvatten niet overschrijdt. Dat heeft ons doen besluiten het meetprotocol beschikbaar te stellen.

Lees de samenvatting van het  AVM-Arbouw Kruiwagen onderzoek of het  protocol meetmethode kruiwagens kruiwagens.