Nieuw A-blad Metselen en Lijmen

Het nieuwe A-blad Metselen en Lijmen is op 6 juni 2012 door het bestuur van Stichting Arbouw goedgekeurd. Mede dankzij de inbreng vanuit de AVM zijn de grenswaarden voor het opperen, metselen en lijmen aangepast en is het toegestaan om

  • tweehandig te opperen, mits het tilgewicht de 25 kg niet wordt overschreden en
  • metselmortel en stenen te verkruien, met een maximaal gewicht van 25 kilo op de handvatten.

De aanpassingen in het A-blad Metselen en Lijmen worden ook doorgevoerd in de Arbocatalogus Bouw en Infra. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) zal de omschrijvingen van de direct beboetbare feiten rondom fysieke belasting voor het blokkenstellen en het metselen op de nieuwe richtlijnen aanpassen. Vanaf 1 september 2012 zal de Inspectie SZW bij niet naleving van de richtlijnen een boete opleggen. Op initiatief van de AVM wordt op dit moment gewerkt aan een ergonomische tweehandige stenenklem en kruiwagen die meer last kan vervoeren, maar het gewicht op de handvatten niet boven de 25 kilo laat komen.

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Download: A-blad versie augustus 2012