Arbo & Veiligheid

Metselen is een vak dat al duizenden jaren oud is en waarbij de ontwikkelingen niet stil hebben gestaan. In de zon gedroogde blokken en uitgehakt natuursteen werden vervangen door gebakken klei. Later zijn ook kalkzandsteen, beton en andere materialen als grondstoffen voor stenen en blokken ontwikkeld. Naast de steeds betere traditionele cementmortels zijn lijmmortels ontwikkeld. Ook de werkmethoden zijn verbeterd, bijvoorbeeld door mechanisch opperen.

Werkomstandigheden
Omdat ziekteverzuim een probleem blijft voor werkgevers én werknemers wordt voortdurend gewerkt aan mogelijkheden om de werkomstandigheden te verbeteren. Want door de handmatige handelingen, waaronder tilwerk, kan het opperen, metselen of lijmen zwaar zijn. Men werkt soms gebukt en er zijn veel zich herhalende bewegingen.

Naast lichamelijke belasting heeft men met andere factoren in het werk of de werkomgeving te maken, zoals stof, lawaai, onveiligheid en wisselende weersomstandigheden bij buitenwerk. De laatste jaren is er al veel verbeterd in de werkomstandigheden van oppermannen, metselaars en lijmers. Mede daardoor is het ziekteverzuim onder hen niet hoger dan gemiddeld in de bouw.

Samenwerking
In de afgelopen jaren is er bewezen dat met samenwerking veel kan worden bereikt. Er is veel te winnen in de bijdrage van opdrachtgevers, ontwerpers en constructeurs en in de werkvoorbereiding. Verbeteringen zijn bijvoorbeeld het voorschrijven van verantwoorde materialen of het al in de maatvoering rekening houden met de manier van verwerken. Stenen en blokken die op of boven de grenswaarde liggen, moeten mechanisch worden verwerkt. Fabrikanten van stenen, blokken en materieel kunnen door innovaties verbeteringen in werkomstandigheden realiseren.


Stapsgewijs verbeteren
Op basis van de voorgeschreven materialen en de aard van het bouwwerk kan de werkorganisatie worden voorbereid. Bouwplaatsinrichting, aanvoer en tussenopslag van materialen zijn van grote invloed op de zwaarte van de taak. Per situatie kan worden gekozen uit meerdere systemen van materieel, logistiek en gereedschappen.
De verantwoordelijkheid van de samenwerkende partijen is onder andere geregeld in de Arbowet en het Arbobesluit. Alle partijen moeten dan ook op de hoogte zijn van de afspraken die zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers.

Alles in één keer veranderen kan niet. Met het A-blad metselen en lijmen wil Arbouw bedrijven helpen bij het maken van de volgende stap bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij het opperen, metselen en lijmen van stenen en blokken.