Zeven redenen om lid te worden

AVM wil bijdragen aan een zo goed mogelijk GA-ondernemersklimaat, van acceptabele arbeidsvoorwaarden tot veilig en gezond werken op de bouwplaats. Om een flinke vuist te kunnen maken naar onder meer de politiek en de hoofdaannemers is het van groot belang dat zoveel mogelijk Gespecialiseerde Aannemers lid worden. Hieronder vindt u zeven redenen om lid te worden.

 

 1. AVM neemt deel in de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Op deze wijze worden de belangen  van het mkb-bedrijf en met name de gespecialiseerde aannemers richting opdrachtgevers en overheid op de juiste wijze behartigd. De AVM bevordert de vaktechniek en innovatie in de Metselbranche o.a. door financiële middelen en mankracht ter beschikking te stellen en projecten tot stand te brengen in samenwerking met Syntens en TNO. Doelstelling is om de metselbranche en met name de lidbedrijven een voorsprong op bouwmarkt te geven.
 2. Twee maal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarvoor alle leden een  uitnodiging ontvangen en u op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten van de AVM en de overige verenigingszaken. Daarnaast wordt een lidbedrijf ook ingedeeld in een regio. Het regiobestuur organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten/vergaderingen waar met name vaktechnische en bedrijfsmatige onderwerpen worden behandeld. De regiobijeenkomsten zijn het platform om met collega-bedrijven in uw omgeving in contact te komen.
 3. Leden krijgen iedere maand schriftelijke en actuele informatie, het leden-bulletin, over onder andere CAO-zaken, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, fiscale zaken, bedrijfsvoering en overige wet- en regelgeving.
 4. Verder beschikt  AVM over een telefonische helpdesk waar eerstelijns advies wordt gegeven over zaken als CAO-bepalingen, arbeidsrecht, ontslag-zaken, loontechnische zaken, sociale verzekeringen, WKa en Bouwrecht.
 5. Ook individueel advies is mogelijk. Bijvoorbeeld als u een geschil heeft met een werknemer, of wanneer u iets wilt weten over het inlenen van personeel/ozp-ers. Ook kunt u er terecht met vragen over bijvoorbeeld contracten en uitvoering van werk (meer/minder werk).
 6. Daarnaast is er een uitgebreide ledensite, die vol staat met actuele informatie en te downloaden documenten die voor een goede bedrijfs-uitvoering noodzakelijk zijn.
 7. Ook niet onbelangrijk zijn ten slotte de branche arrangementen, met als doel flinke ledenvoordelen te krijgen zodat de kosten van het lidmaatschap nagenoeg nihil zijn.

 

Recentelijk zijn de drie branche arrangementen tot stand gebracht:

 • Verzuimloket
 • VCA-project
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering directeuren/grootaandeelhouders
 • CAR en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (nog in ontwikkeling).