Bestuur AVM

Landelijk
Het bestuur van Aannemers Vereniging Metselwerken wordt gevormd door:

  • H. Klein Poelhuis, voorzitter
  • J.N. Lakenman, penningmeester en voorzitter regio Noord Holland
  • C. Post, voorzitter regio Friesland
  • H. Keizer, voorzitter regio Noord
  • P. Groen, voorzitter regio West
  • H. Dijkstra, voorzitter regio Midden
  • W. Haverhals, voorzitter regio Zuid
  • mevr. G.Th. Remkes, secretaris

Regionaal
De regionale afdelingen organiseren regelmatig bijeenkomsten waarin actuele onderwerpen worden besproken. De regiovoorzitters bieden advies en ondersteuning op de volgende gebieden:
capaciteitsproblemen, voorlichting over marktontwikkelingen, advisering om binnen het wettelijk kader tot een juiste prijs/kwaliteitsverhouding te komen, meldpunt voor bedrijven inzake knelpunten binnen de onderneming c.q. bedrijfsvoering, het bevorderen van samenwerking grote en kleine bedrijven, in het bijzonder in de winterperiode.