Over Aannemers Vereniging Metselwerken

Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) is een landelijk opererende vereniging met regionale afdelingen. De regionale afdelingen organiseren regelmatig bijeenkomsten waarin actuele onderwerpen worden besproken.

Secretariaat
Uiteraard beschikt AVM over een algemeen secretariaat, waar leden met hun vragen terecht kunnen. Het secretariaat ondersteunt de regio's en verstrekt adviezen en informatie aan AVM leden, (branche)organisaties en derden, door middel van informatiepakketten, nieuwsbrieven en op de branche gericht nieuws. Het secretariaat richt zich verder op het promoten van branchevereniging AVM in al zijn facetten, op beurzen, congressen en jaarlijkse metselwedstrijden, en door middel van cursussen die specifiek gericht zijn op het metselvak. 

AVMHet secretariaat heeft een advies- en verwijsfunctie op de volgende gebieden:

  • Fiscaal
  • Administratief
  • Juridisch
  • Bedrijfsorganisatorisch advies
  • Financieel
  • CAO toepassingen en Bedrijfstak Eigen Regelingen

 

Het secretariaat kan bedrijven terdege adviseren over zaken als:

  • Risico-inventarisatie (RIE)
  • Cursussen VCA, bedrijfshulpverlening, training PVT leden, etc.
  • Softwarepakketten (speciaal gericht op de metselbranche)
  • Een op het bedrijf toegesneden pakket verzekeringen